เอกลักษณ์โรงเรียน

ส.พ.

เทา - ชมพู

เทา หมายถึง มันสมองของมนุษย์ แสดงถึงคนที่มีปัญญา สนใจศึกษาหาความรู้

ชมพู หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนหวาน การมีมารยาทดี

"พระลอตามไก่"

โรงเรียนสองพิทยาคมตั้งอยู่ในดินแดนอมตะ "ลิลิตพระลอ"

เนื้อร้อง : อ.ประยูร เมตตา

ทำนอง : คณะดนตรีศึกษาสหวิทยาลัยล้านนาลำปาง

เด่นสง่าทั่วฟ้าเมืองสรอง

ชื่อเกริกก้องคือสองพิทยาคม

การศึกษาก้าวหน้าพาสุขสม

ต่างชื่นชมฟูเฟื่องเลื่องลือชา

เด่นสง่ากว่าท้องถิ่นไหน

ประชาไทยได้รับการศึกษา

สองเลื่องชื่อลือเด่นเห็นนานมา

องค์ราชาลอราชผู้อาจอง

สีเทา - ชมพู

คือคู่ขวัญยึดมั่นธำรง

สองเรานี้คือที่จะเสริมส่ง

สิ่งมั่นคงล้ำเลิศวิชาการ

ศิษย์ ส.พ. ไม่ว่าอยู่ที่ไหน

สร้างชื่อไว้ประจักษ์เป็นหลักฐาน

การเรียนดี กีฬาเด่น เป็นการงาน

โลกกล่าวขานแซ่ซร้อง ส.พ. เรา

ปรัชญา

"ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน ความเพียรเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

คติพจน์

โยคาเว ชยเต ภูริ

"ความรู้เกิดจากการศึกษา"