การใช้งานสำหรับแจ้งเหตุ

เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง

ผู้ปกครองแจ้งได้ไหม