ฎีกาผ้าป่า  หน้า1  หน้า 2

เชิญชวน ศิษย์เก่าสองพิทยาคมทุกท่าน

ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์ 

ลิงค์ : ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายชื่อศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

ขออภัยหากรายชื่อตกหล่น รายชื่อผิดพลาด แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ตัวแทนรุ่นค่ะ

นายดนัย  อินโองการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาถตยา  สุธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ตารางเรียน/ตารางสอน

ภาคเรียน 1/2566

ภาคเรียน 2/2566

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

แบบวัด EIT สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการประเมิน ITA ของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์  ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน – 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30  น. 

ประกาศรับสมัคร-ครูอัตราจ้างพละ167.pdf

กิจกรรมเดือน มีนาคม  2567

วันที่  24  มีนาคม  2567 การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23  มีนาคม  2567  การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  22  มีนาคม  2567  คณครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมการประชุม  "การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่ 9  มีนาคม  2567  นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันที่ 6 มีนาคม  2567  กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มีนาคม  2567 "เสฏฐิปภา 49" กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 2 มีนาคม  2567  วงโยทวาทิตโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 1 มีนาคม  2567  งานแนะแนวโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเนื่องในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้้น ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียน อบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเกียรติบัตรและรางวัลจากการแข่งขันงาน มหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่  จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี  อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน  2566

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

9 เมษายน  2567