นายดนัย  อินโองการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางเรียน/ตารางสอน

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/

แบบวัด EIT สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการประเมิน ITA ของโรงเรียน

กิจกรรมเดือน มิถุนายน  2567

วันที่  13 มิถุนายน 2567  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  13 มิถุนายน 2567   การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ครั้งที่ 5/2567 และการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  11 มิถุนายน 2567  การประชุมผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  5 มิถุนายน 2567 จ่าสิบเอกสายเทพ  ผ่องแผ้ว และนางสาวกฤติยา มณีกาศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมการคัดเลือก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

วันที่  4 มิถุนายน 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับ นางสาวเสาวนีย์ เพียซ้าย ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิกา  จันทร์ฝั้น เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิชาเอกสุขศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่  4 มิถุนายน 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักแรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและะให้การต้อนรับ นายวรวิช  มักผล ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา และนางสาวกันติชา  แก่นทรัพย์ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

วันที่  3 มิถุนายน 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนการลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม  2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่  30 พฤษภาคม 2567  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม  ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

วันที่  30 พฤษภาคม 2567  จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3

วันที่  28 พฤษภาคม 2567  นางสาวพันธิการ์  จันทร์สวา่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบวรนันท์  คำแจ้ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3

วันที่  27 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.อาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต พร้อมด้วยนายไกรสร หม้อแหละ และนายทศพล ศิริคุปต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภัทรธร นาคะโยคี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนพรตพิทยพยัตที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย  ตนภู เนื่องในโอกาสย้ายมาตำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสองพิทยาคม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  25 พฤษภาคม 2567(ภาคบ่าย)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 6  ณ อาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  25 พฤษภาคม 2567(ภาคเช้า)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 และ 5 ณ อาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  24 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับ นางสาวปรีชญา สุขมี ที่ได้ย้ายมาตำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน อำเภอสอง และศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่  24 พฤษภาคม 2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและให้การตอนรับ นายศุภชัย  ตนภู เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิชาเอก อุตสาหกรรม และนางสาวปณิตา  ถุงแก้ว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนะนำพระนิสิตที่มาสังเกตการสอนในโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางนาถตยา  สุธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วันที่  21 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับ และรับการนิเทศ  ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  20 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่  19 พฤษภาคม 2567  นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA) ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแพร่

วันที่  17 พฤษภาคม 2567 สิบเอกหญิงจิดาภา ชมชื่น และนางมณีกานต์ ชมภูศรี นำนักเรียนชุมนุม To Be Number One โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ฯ ประจำปี 2567

วันที่  17 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนาถตยา  สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเฉลิมขวัญ  เอี่ยมปู่ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่

วันที่  17 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่  16 พฤษภาคม 2567  นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม แสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสาวปรีชญา สุขมี เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  15 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนาถตยา  สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษดา  แก้วพรม เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

วันที่  15 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) และต้อนรับครูมัลลิกา  จันทร์ฝั้น เนื่องในโอกาสได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนสองพิทยาคม วิชาเอก สุขศึกษา

วันที่  13 พฤษภาคม 2567  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และแนะนำครูใหม่/นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

วันที่  10 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงยินดีกับคุณครูศิรินภา จันอุดม เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน  ในโรงเรียนสังกัด สพม.อุดรธานี

วันที่  10 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่  9 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่  9 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา สุธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปราณี  บุญเทพ เข้าร่วมประชุมการประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุม1 สพม.แพร่

วันที่  8 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม  ซึ่งมีนายเจษฎา นุมัติ เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่  7 พฤษภาคม 2567  คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualized Education Plan) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม1 สพม.แพร่ 

วันที่  7 พฤษภาคม 2567  การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ครั้งที่ 4/2567 และการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  6 พฤษภาคม 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การตอนรับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ , นางวราลักษณ์ แสงด้วง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  สพม.แพร่ ในพิธีเปิดโครงการ "สุขาดี มีความสุข" ของโรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน เมษายน  2567

วันที่  14 เมษายน  2567 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและครูอาวุโส

กิจกรรมเดือน มีนาคม  2567

วันที่  24  มีนาคม  2567 การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23  มีนาคม  2567  การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  22  มีนาคม  2567  คณครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมการประชุม  "การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่ 9  มีนาคม  2567  นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันที่ 6 มีนาคม  2567  กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มีนาคม  2567 "เสฏฐิปภา 49" กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 2 มีนาคม  2567  วงโยทวาทิตโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 1 มีนาคม  2567  งานแนะแนวโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเนื่องในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้้น ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียน อบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเกียรติบัตรและรางวัลจากการแข่งขันงาน มหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่  จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี  อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน  2566

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

14  มิถุนายน  2567