-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา คลิกดูประกาศ

-กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศแจ้งตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เอกสารดังแนบ ตารางเรียน-ตารางสอน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา คลิกดูประกาศ

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีไทย 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

-กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม ขอแจ้งตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยทดลองใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังเปิดเรียน ตารางเรียน-ตารางสอน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านขนมจีนและส้มตำ) คลิกดูประกาศ

นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรวรรณ ดอนแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาถตยา สุธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/
https://sites.google.com/songpit.ac.th/itasp2020/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


สถิติการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถิตินักเรียน1-65 สัปดาห์ 1-10

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6/2563

โรงเรียนสองพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในครั้งนี้

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มวันที่ 29 กันยายน 2564

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

19 พฤษภาคม 2565